Trust Wallet – ví điện tử của Binance

Trust Wallet – ví điện tử của Binance với 5 triệu user đang sử dụng. Với con số trên, đây là một trong những ví NFT phổ biến trên thị trường. Trust Wallet hỗ trợ lưu trữ tài sản trên nhiều nền tảng và kết nối ví của mình với Dapps Browser để người dùng có thể tự do tìm hiểu, giao dịch trên ứng dụng Trust Wallet.

Trust Wallet – ví điện tử của Binance

Trust Wallet – ví điện tử của Binance với 5 triệu user đang sử dụng. Với con số trên, đây là một trong những ví NFT phổ biến trên thị trường. Trust Wallet hỗ trợ lưu trữ tài sản trên nhiều nền tảng và kết nối ví của mình với Dapps Browser để người dùng có thể tự do tìm hiểu, giao dịch trên ứng dụng Trust Wallet.

Ưu điểm:

Giao diện đơn giản, dễ thao tác.
Tích hợp và hỗ trợ tối ưu cho Binance Smart Chain: Đa phần các NFT trên BSC đều có thể được hỗ trợ hiển thị trên ví.
Mô tả đầy đủ thông tin, thuộc tính mà NFT sở hữu.
Support nhiều blockchain.
Nhược điểm:

Hiện chỉ đang hỗ trợ NFT trên ứng dụng di động.
Hiện chỉ đang hỗ trợ NFT cho Binance Smart Chain và Ethereum.
Chỉ có thể lưu trữ NFT. Người dùng cần kết nối với OpenSea/ Marketplace để có thể tiến hành giao dịch.
Lượng Dapp để người dùng có thể trực tiếp kết nối với ví vẫn còn hạn chế.