Hướng dẫn mua IDO
 

Hướng dẫn tham gia IDO trên DAO Maker

Cái tên DAO Maker, một trong những launch pad được đón đợi nhất trong mùa altseason này với những kèo x cực cao.

Hãy cùng Coin26 đi vào chi tiết từng bước chuẩn bị và tham IDO trên DAO Maker nhé.

Cách tham gia Vòng diamond hand
Tất cả những ai khóa $ LZ trên LZ Pad sẽ có thể tham gia Vòng diamond hand. Chủ sở hữu vé $ BSCX vẫn đủ điều kiện cho IDO sắp tới. Số lượng HODL sẽ được sử dụng để tính toán phân bổ cho mỗi nhà đầu tư.  tổng số $ BSCX và $ LZ bị khóa một ngày trước IDO.
HODL Index là một con số sẽ được thực hiện cho tất cả IDO Đồng hành để thưởng cho những người ủng hộ trung thành của LZ Pad và để tạo điều kiện cho các dự án IDO Đồng hành phát triển.
HODL Index tính toán tổng tỷ lệ nắm giữ của mỗi nhà đầu tư cho 5 dự án Đồng hành gần đây nhất. 
Mỗi người được chỉ định Chỉ số HODL nằm trong khoảng từ 0 đến 5. Đối với mỗi dự án IDO đồng hành mà bạn nắm giữ 100% hoặc nhiều hơn mã thông báo được phát hành từ TGE đến một thời điểm nhất định theo lịch trình kiểm tra, bạn sẽ được tặng MỘT điểm, có nghĩa là mỗi dự án cấp cho bạn tối đa 1 điểm. Nếu bạn nắm giữ bất kỳ số tiền nào nhỏ hơn 100%, số điểm bạn được cho cho mỗi dự án Đồng hành bằng phần trăm nắm giữ ở dạng thập phân.
Ví dụ: nếu bạn đã bán 20% mã thông báo đã mua ở P1 IDO và do đó hiện đang nắm giữ 80%, bạn có 0,8 điểm cho P1.
Chỉ số HODL chỉ tính đến tổng số lượng mã thông báo bạn đã nhận được cho 5 dự án Đồng hành gần đây nhất. Điều này có nghĩa là nếu bạn đã mua 100.000 mã thông báo P1 tại IDO và theo lịch trình giao dịch, bạn đã nhận được 50.000 mã thông báo P1; thì bạn sẽ được cộng 1 điểm cho P1 nếu bạn nắm giữ 50.000 mã thông báo P1 trở lên.
Bạn không cần phải giữ 100% mã thông báo mọi lúc như được phát hành từ TGE cho đến thời điểm Chỉ số HODL được tính để bạn có thể nhận được 1 điểm. Bạn có thể giao dịch miễn là tại thời điểm tính toán Chỉ số HODL, số tiền bạn nắm giữ bằng hoặc lớn hơn tổng số lượng mã thông báo được yêu cầu kể từ TGE. Trong trường hợp này, bạn vẫn có thể nhận được 1 điểm.
Ví dụ: nếu bạn bán 20% đã mua ở P1 IDO và sau đó mua lại số tiền tương đương với 30% mã thông báo, bạn nhận được 1 điểm cho P1 vì (1 - 0,2 + 0,3) = 1,1> 1
Để hiểu rõ hơn về cách tính Chỉ số HODL, vui lòng xem ví dụ sau:
Đối với 5 dự án Đồng hành trước đây có tên P1, P2, P3, P4 và P5, bạn
Đã bán 20% mã thông báo đã mua tại IDO P1 và sau đó mua lại số tiền tương đương với 30% mã thông báo
=> HODL P1 = 1 vì (1 - 0,2 + 0,3) = 1,1> 1
Đã bán 50% mã thông báo được mua tại P2 IDO
=> HODL P2 = 0,5
Đã bán mã thông báo 0% đã mua tại P3 IDO và đã mua số tiền tương đương 20%
=> HODL P3 = 1 vì (1 - 0,0 + 0,2) = 1,2> 1
Đã bán 100% mã thông báo được mua tại P4 IDO
=> HODL P4 = 0
Và đã bán 20% mã thông báo đã mua tại P5 IDO
=> HODL P5 = 1 - 0,2 = 0,8
=> Chỉ số HODL = 1 + 0,5 + 1 + 0 + 0,8 = 3,3
CÁCH TÍNH SỰ PH N BỐ CỦA BẠN TRONG MỖI VÒNG

Số lượng mã thông báo LP x Thời gian đặt mã thông báo LP = Điểm BBB
 Các bước tham gia
BƯỚC 1
Truy cập https://pad.lz.finance/ và chọn IDO bạn muốn tham gia (ví dụ: HeroFi).

BƯỚC 2
Nhấp vào diamond hand . Bạn cần phê duyệt Hợp đồng LZ. Nhập số tiền $ BUSD bạn muốn phê duyệt và nhấp vào Phê duyệt BUSD .


BƯỚC 3
Nhập số tiền $ BUSD bạn muốn gửi.

Nhấp vào Gửi tiền .

BƯỚC 4
Bạn sẽ được phân phối mã thông báo IDO dựa trên cơ sở mỗi khối. Bạn có thể thấy khối bắt đầu / kết thúc của mỗi vòng và khối hiện tại , tức là chúng ta đang ở vòng nào và có bao nhiêu khối cho đến vòng tiếp theo. Bạn sẽ không thể yêu cầu mã thông báo IDO của mình sau khi vòng của bạn kết thúc.
Tùy thuộc vào các IDO khác nhau, thời gian nhận token sẽ khác nhau. Vì vậy, sau bước gửi tiền LZ thành công, bạn nên đi yêu cầu mã thông báo
Kiểm tra số lượng mã thông báo IDO mà bạn có thể yêu cầu (số lượng ở đây chỉ là một ví dụ ).
Nhấp vào Yêu cầu để yêu cầu mã thông báo IDO của bạn.

BƯỚC 5
Bạn sẽ cần xác nhận giao dịch trong ví của mình. Kiểm tra số dư trong ví của bạn sau khi bạn thấy thông báo xác nhận thành công.

Lưu ý : Những người chuyển LZ sang hợp đồng LZ Pad sẽ không được hoàn lại tiền. Chỉ gửi LZ trên
Cách yêu cầu phân bổ của bạn cho Vòng danh sách trắng
những người chiến thắng trong danh sách trắng sẽ được công bố một ngày trước khi IDO bắt đầu. Việc phân bổ cho Vòng danh sách trắng sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước (FCFS). BƯỚC 1
Truy cập https://pad.lz.finance/ và chọn IDO bạn muốn tham gia (ví dụ: HeroFi).

BƯỚC 2
Nhấp vào Nhóm danh sách trắng ..

Bạn cần phê duyệt Hợp đồng LZ. Nhập số tiền $ LZ bạn muốn phê duyệt và nhấp vào Phê duyệt LZ .

BƯỚC 3
Nhập số tiền $ LZ bạn muốn gửi.

Nhấp vào Gửi tiền .

BƯỚC 4
sẽ phân phối mã thông báo IDO dựa trên cơ sở mỗi khối. Bạn có thể thấy khối bắt đầu / kết thúc của mỗi vòng và khối hiện tại , tức là chúng ta đang ở vòng nào và có bao nhiêu khối cho đến vòng tiếp theo. Bạn sẽ không thể yêu cầu mã thông báo IDO của mình sau khi vòng của bạn kết thúc.
Nhập số tiền $ LZ bạn muốn sử dụng để yêu cầu mã thông báo IDO.
Mức phân bổ riêng lẻ tối đa là $ 100. Nhấp vào Tối đa nếu bạn muốn xác nhận tất cả phân bổ của mình.
Nhấp vào Yêu cầu để yêu cầu mã thông báo IDO của bạn ..

BƯỚC 5
Bạn sẽ cần xác nhận giao dịch trong ví của mình.


Hướng dẫn IDO: Cách tham gia Vòng backer LZ
Vòng backer LZ để trao thưởng cho những người nắm giữ lâu dài các dự án LZ Pad IDO và để hỗ trợ tốt hơn cho các dự án IDO trên nền tảng 
LZ Backer Round sẽ thay thế LZ Thành viên và LZ Heroes Rounds. Để tham gia LZ Backer, người dùng phải đặt cọc $ LZ- $ BUSD, $ LZ- $ USDT và / hoặc $ LZ- $ USDC mã thông báo LP. Số lượng và thời gian đặt cược mã thông báo LP sẽ xác định phân bổ của bạn trong vòng này.
Số lượng mã thông báo LP x Thời gian đặt mã thông báo LP = Điểm BBB
(Thời gian đặt cọc mã thông báo LP được tính từ ngày bạn đăng ký với Sower Bot)
Chỉ số HODL sẽ được sử dụng trong Vòng ủng hộ LZ để tính toán phân bổ cho từng nhà đầu tư của IDO đồng hành của LaunchZone.
Những người đặt cược 0 mã thông báo LP nhưng đăng ký LZ Backer trong Sower Bot KHÔNG đủ điều kiện tham gia các vòng LZ Backer và LZ FCFC IDO.
CÁCH ĐĂNG KÝ LZ BACKER TRONG BOT SOWER
Truy cập The Sower Bot trên Telegram.
✅ Gõ "/ add_backers [wallet address]" để đăng ký địa chỉ ví của bạn với The Sower Bot. Bạn có thể thêm bao nhiêu ví có mã thông báo LP cho $ LZ tùy thích.
 
Trên đây là hướng dẫn để tham gia IDO trên nền tảng LaunchZone để biết thêm chi tiết về dự án mời các bạn theo dõi các kênh của dự án tại
Twitter:https://twitter.com/launchzoneann
Nhóm Telegram:http://t.me/lzofficial
Kênh Telegram:https://t.me/launchzoneann

Hướng dẫn tham gia IDO trên LaunchZone

Cách tham gia Vòng diamond hand
Tất cả những ai khóa $ LZ trên LZ Pad sẽ có thể tham gia Vòng diamond hand. Chủ sở hữu vé $ BSCX vẫn đủ điều kiện cho IDO sắp tới. Số lượng HODL sẽ được sử dụng để tính toán phân bổ cho mỗi nhà đầu tư. tổng số $ BSCX và $ LZ bị khóa một ngày trước IDO.