Ví Ethereum

Ví Ethereum là gì?

Ví Ethereum

Ví Ethereum là gì?
Ví Ethereum là ứng dụng cho phép bạn tương tác với tài khoản Ethereum của mình. Hãy nghĩ về nó giống như một ứng dụng ngân hàng trực tuyến - không có ngân hàng. Ví của bạn cho phép bạn đọc số dư của mình, gửi giao dịch và kết nối với các ứng dụng.

Bạn cần một ví để gửi tiền và quản lý ETH của mình. Thêm trên ETH

Ví của bạn chỉ là một công cụ để quản lý tài khoản Ethereum của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể hoán đổi nhà cung cấp ví bất kỳ lúc nào. Nhiều ví cũng cho phép bạn quản lý một số tài khoản Ethereum từ một ứng dụng.

Đó là bởi vì các ví không có quyền quản lý tiền của bạn, bạn làm vậy. Chúng chỉ là một công cụ để quản lý những gì thực sự là của bạn.

💵
Một ứng dụng để quản lý tiền của bạn
Ví của bạn hiển thị số dư, lịch sử giao dịch và cung cấp cho bạn cách gửi / nhận tiền. Một số ví có thể cung cấp nhiều hơn.

🖼️
Tài khoản Ethereum của bạn
Ví của bạn là cửa sổ của bạn vào tài khoản Ethereum - số dư, lịch sử giao dịch của bạn và hơn thế nữa. Nhưng bạn có thể hoán đổi nhà cung cấp ví bất kỳ lúc nào.

Ví của bạn hiển thị số dư, lịch sử giao dịch và cung cấp cho bạn cách gửi / nhận tiền. Một số ví có thể cung cấp nhiều hơn.
Ví của bạn là cửa sổ của bạn vào tài khoản Ethereum - số dư, lịch sử giao dịch của bạn và hơn thế nữa. Nhưng bạn có thể hoán đổi nhà cung cấp ví bất kỳ lúc nào.
Ví của bạn cho phép bạn kết nối với bất kỳ ứng dụng phi tập trung nào bằng tài khoản Ethereum của bạn. Nó giống như một thông tin đăng nhập mà bạn có thể sử dụng trên nhiều dapp.
Ví, tài khoản và địa chỉ
Cần hiểu sự khác biệt giữa một số thuật ngữ chính.

Tài khoản Ethereum là một thực thể có thể gửi các giao dịch và có số dư.

Tài khoản Ethereum có địa chỉ Ethereum, giống như hộp thư đến có địa chỉ email. Bạn có thể sử dụng nó để gửi tiền vào tài khoản.

Ví là một sản phẩm cho phép bạn quản lý tài khoản Ethereum của mình. Nó cho phép bạn xem số dư tài khoản của mình, gửi các giao dịch và hơn thế nữa.

Hầu hết các sản phẩm ví sẽ cho phép bạn tạo tài khoản Ethereum. Vì vậy, bạn không cần một ví trước khi tải xuống.

Các loại ví
💿
Ví phần cứng vật lý cho phép bạn giữ tiền điện tử của mình ngoại tuyến - rất an toàn

📱
Các ứng dụng di động giúp bạn có thể truy cập tiền từ mọi nơi

🌐
Ví web cho phép bạn tương tác với tài khoản của mình thông qua trình duyệt web

🖥️
Các ứng dụng dành cho máy tính để bàn nếu bạn muốn quản lý tiền của mình thông qua macOS, Windows hoặc Linux